DDR4 vs DDR5: Nâng cấp lên DDR5 liệu có xứng đáng?

DDR4 vs DDR5: Nâng cấp lên DDR5 liệu có xứng đáng?