Liên hệ với chúng tôi để đặt bài viết với link dofollow trên website

  • Loại hình đặt quảng cáo: Bài viết
  • Thời hạn: Bài viết tồn tại trên website tối thiểu 5 năm (kể từ ngày đăng)
  • Số liên kết: 2
  • Dạng liên kết: Dofollow
  • Chiều dài bài viết: Không giới hạn
  • Hình ảnh/Video: Hình ảnh không giới hạn, Video dạng nhúng từ Youtube

Thông tin liên hệ: