Logistics là gì? Tầm quan trọng của Logistics hiện nay đối với nước ta.

Logistics là gì?

Logistics được hiểu là quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc vận chuyển, lưu trữ hàng hóa một cách hiệu quả từ nơi sản xuất, xuất xứ đến nơi tiêu thụ. Mục tiêu của chuỗi logistics là đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả về chi phí.

logistics-la-gi

logistics là gì, tầm quan trọng của logistics

Tầm quan trọng của logistics đối với nước ta

Để xây dựng một chuỗi logistics hiệu quả luôn là vấn đề nan giải đối với nước ta. Nước ta là một nước xuất khẩu, lợi thế là có nguồn nông sản và thủy sản rất đa dạng và sản lượng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn không tối ưu hoàn toàn được lượng này trong sản xuất, ví dụ như: quả bơ, thơm, xoài, dưa hấu…. là những loại quả có giá trị kinh tế rất cao nhưng khi tới mùa vụ sản lượng quá cao giá thành thì bị giảm xuống nhưng chi phí vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ thì cao. Sau chi phí vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ người nông dân vẫn không có được lợi nhuận, còn có khả năng bị lỗ. Vì thế chúng ta vẫn hay thấy các chương trình giải cứu nông sản, tệ hơn là người nông dân đã phải đổ bỏ đi vì giá quá thấp.

Nếu giải quyết tốt các vấn đề này bạn sẽ thu được một nguồn lợi lớn từ việc tận dụng tốt nguồn tài nguyên sẵn có từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nước nhà.

Vì vậy các nhà quản lý logistics cần hướng tới việc cải thiện quy trình để đáp ứng được hiệu quả của chuỗi hàng hóa, dịch vụ và thông tin trên cả hai chiều. Từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ và ngược lại.

Hữu Hân

Ấn để đánh giá bài viết!
[Total: 1 Average: 5]